Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Budynek magazynu nr 12 nab. Węgierskie

Numer inwentarzowy: 373-104
Lokalizacja: Budynek  magazynu nr 12 nb. Rumuńskie II piętro
Powierzchnie do zagospodarowania: 45,802
Rodzaj pomieszczenia: 3 pokoje przejściowe

media – ryczałt, CO - elektryczne

Zdjęcia