Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Teren przy ul. Ludowej 16

Numer inwentarzowy: dz.nr 33/6
Lokalizacja: Ludowa 16
Powierzchnie do zagospodarowania: 1.900 m2  1.400 m2  2
Rodzaj pomieszczenia: 1.900 m2 - teren oznaczony literą "B" 1.400 m2 - teren oznaczony literą "C"      

teren równy, nieutwardzony

Zdjęcia