Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Pomieszczenia Chorzowskie / Katowickie

Numer inwentarzowy: 115-105 / 498-109
Lokalizacja: - Nab. Chorzowskie (nr inw. 115-105), - Nab. Katowickie (nr inw. 498-109).
Powierzchnie do zagospodarowania: nab. Chorzowskie = 18,80 m2 nab. Katowickie = 15,16 m22
Rodzaj pomieszczenia: nab. Chorzowskie: 2 pomieszczenia biurowe (przejściowe), nab. Katowickie: 1 pomieszczenie magazynowe.

Zdjęcia