Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Pomieszczenia gastronomiczne

Numer inwentarzowy: 399-109
Lokalizacja: nb. Górnośląskie, ul. Zatokowa, Gdańska 21 w porcie morskim w Szczecinie
Powierzchnie do zagospodarowania: 290,10 m 22
Rodzaj pomieszczenia: Kompleks pomieszczeń gastronomicznych z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gastronomicznej.


Pomieszczenia wymagaja odświeżenia.

Media  rozliczane na podtawie wskazań liczników:

energia cieplna na cele c.o. oraz ciepła woda , po zawarciu odrebnej umowy z firmą Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.;

energia elektryczna, ziman woda, zrzut ścieków, po zawarciu odrębnej umowy z ZMPSiŚ S.A.

Zdjęcia