Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Strefa 5 - teren przy ul. Gdańskiej

Numer inwentarzowy: 1107-6
Lokalizacja: Strefa 5 - teren zlokalizowany przy ul. Gdańskiej.
Powierzchnie do zagospodarowania: 16815 m2.2
Rodzaj pomieszczenia: Składowanie.

Teren ogrodzony.

Zdjęcia