Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Teren przy nab.Regalica 6/3

Numer inwentarzowy: Dz.nr 6/3
Lokalizacja: Teren przy nab.Regalica
Powierzchnie do zagospodarowania: 9.5932
Rodzaj pomieszczenia: składowo- przeładunkowy

Teren niezagospodarowany, zalesiony - dla celów składowo- przeładunkowych.

Zdjęcia