Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Wiata stalowa nr 3-4

Numer inwentarzowy: 719-109
Lokalizacja: ul. Hryniewieckiego 1 w Szczecinie
Powierzchnie do zagospodarowania: 82,97 m22
Rodzaj pomieszczenia: Podwójny boks stalowy nr 3-4 przeznaczony do parkowania pojazdów / magazynowania.

Zdjęcia