Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Ładunki masowe

Porty w Szczecinie i Świnoujściu to największe centrum obsługi suchych ładunków masowych na polskim wybrzeżu. Tu przeładowuje się i składuje węgiel, rudę żelaza, a także sól, koks, koncentraty, nawozy, złom, surowce dla budownictwa, płynny pak, smołę, oleje, melasę, czy produkty naftowe. W wyspecjalizowanych terminalach przeładowywanych jest około 50% polskiego eksportu węgla i 100% importu rudy żelaza drogą wodną.

Do obsługi tych ładunków w porcie w Świnoujściu, przy nabrzeżach wyposażonych w wydajne urządzenia przeładunkowe, znajdują się w pełni zmechanizowane place składowe o powierzchni 156.000 m².

Węgiel jest jednym z głównych ładunków, który jest obsługiwany w porcie szczecińskim. Terminal węglowy w Szczecinie posiada wywrotnicę wagonową o zdolności przeładunkowej 1.000 t/h, żurawie o udźwigu do 16 t oraz powierzchnię składową z możliwością składowania 200.000 ton. Terminal węglowy w Świnoujściu wyposażony jest w dwie wywrotnice wagonowe, rozmrażalnię węgla, powierzchnię składową z możliwością przyjęcia 700.000 ton ładunku oraz system ładowania o zdolności załadunkowej 2.000 ton na godzinę. Wyładunek natomiast jest realizowany przez urządzenia zapewniające dzienną ratę przeładunkową do 25.000 ton. Dużym atutem jest także możliwość obsługi statków o zanurzeniu 13,2 m i długości 270 m.

W Szczecinie zlokalizowane są specjalistyczne terminale do przeładunku i składowania zboża i produktów paszowych. Największy na polskim wybrzeżu elewator zbożowy EWA o pojemności 75.000 m3 oferuje sprawny przeładunek, składowanie, ważenie zbóż oraz kontrolę fitosanitarną. Oprócz elewatora EWA na terenie portu w Szczecinie funkcjonują 3 inne elewatory, których łączna pojemność wynosi 70.000 ton.

Od 2011 funkcjonują też dwa nowoczesne magazyny płaskiego składowania produktów zbożowych o pojemności 45 000 ton w Szczecinie oraz 50 000 ton w Świnoujściu.

Zarówno w Świnoujściu jak i w Szczecinie istnieje możliwość przeładunku oraz magazynowania różnorodnych ładunków płynnych: produktów naftowych, metanolu, etanolu olejów roślinnych, nawozów, smoły i paku. Połączenie tych terminali z infrastrukturą kolejową, drogową oraz wodami śródlądowymi stwarza doskonały punkt do przeładunku produktów płynnych w relacji statki – zbiorniki – cysterny kolejowe, autocysterny, bądź barki.

Przeładunkowo-składowa oferta w odniesieniu do ładunków masowych to także możliwość rozwoju przemysłu przyportowego.