Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Fast Terminals Sp. z o.o.

Ulica: Bytomska 7
Kod: 70-603
Miasto: Szczecin
Telefon: (+48 91) 43 08 598
Fax: (+48 91) 46 23 084
WWW: www.fast-lines.com
E-mail: fast@fastterminals.com.pl
Lokalizacja na mapie

Fast Terminals Sp z o.o oferuje dogodne warunki do przeładunku zjednostkowanej drobnicy, ładunków pochodzenia chemicznego, drewna oraz wyrobów hutniczych. Spółka dysponuje magazynem krytym o powierzchni 8.000 m2, oraz magazynem z rozsuwanym dachem o powierzchni 2.000 m2 a także placami składowymi o łącznej powierzchni 25.000 m2. Nabrzeża o łącznej długości 567 m, przyjmują statki o zanurzeniu do 9,0 m. Spółka wyposażona jest w nowoczesne, samojezdne dźwigi przeładunkowe np. : Multidocker 16 t czy Liebherr 40 t oraz wózki widłowe od 2 t do 16 t udźwigu.
Fast Terminals sp. z o.o. obsługuje również regularne połączenia żeglugowe do portów Wielkiej Brytanii i Irlandii.

----------------

Projekt pn. „Podniesienie efektywności procesów przeładunku spółki FAST TERMINALS poprzez przeprowadzenie innowacyjnej  inwestycji” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka-Innowacje-Technologie, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach inwestycji, której celem była poprawa pozycji konkurencyjnej spółki FAST TERMINALS Sp. z o.o. w skali co najmniej krajowej, firma zakupiła nowoczesny sprzęt przeładunkowy oraz dostosowała magazyn z rozsuwanym dachem do świadczenia specjalistycznych usług automatycznego bezpośredniego przeładunku.

W wyniku realizacji projektu Spółka FAST TERMINALS wprowadziła do oferty innowację produktową, polegająca na rozszerzeniu oferty Firmy o trzy nowe usługi:

  1. przeładunek długich i ciężkich elementów stalowych – bezpośrednio do i z magazynu – Firma może świadczyć usługi przeładunku bardzo długich (do 12 m) elementów stalowych;
  2. przeładunek celulozy – możliwość przechowywania celulozy w belach, w specjalnie przygotowanym do tego i w wyremontowanym magazynie z rozsuwanym dachem;
  3. obsługa kontenerów – dzięki inwestycji Firma ma możliwość rozładowywania i załadowywania różnego typu kontenery, które po odbiorze np. ze statku będą oczekiwały na odbiór przez spedytora, na placu składowym firmy.


Inwestycja umożliwiła wprowadzenie jednej ulepszonej usługi – obsługi papieru.

----------------

 

 

Lokalizacja na mapie