Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Przedsiębiorstwo Usług Portowych Elewator Ewa Sp. z o.o.

Ulica: Hryniewieckiego 26
Kod: 70-606
Miasto: Szczecin
Telefon: (+48 91) 430 82 66
Fax: (+48 91) 462 41 65
WWW: http://www.elewator-ewa.szczecin.pl
E-mail: sekretariat@elewator-ewa.szczecin.pl
Lokalizacja na mapie

Elewator EWA zajmuje się przeładunkiem zbóż, nasion, pasz. Operacje przeładunkowe odbywają się na nabrzeżu Zbożowym. Nabrzeże posiada komputerowy system do ważenia zboża oraz automatyczną wagę wagonową. Urządzenia przeładunkowe umożliwiają przeładunek zboża z/na wagony z ratą przeładunkową 3.600 ton na dzień lub 4.000 ton zboża i 2.500 t nasion sojowych na dzień w relacji nabrzeże - statek. Dla statków samotrymujących dzienna rata przeładunkowa wynosi 4.000 t zboża i 2.000 ton pelet; możliwość przeprowadzenia kontroli fitosanitarnej, a także składowania w składzie celnym.

NABRZEŻA:

Zbożowe:  długość 220 m, zanurzenie 9,15 m; dwa dźwigi o zdolności przeładunkowej 400t/godz.; siedem teleskopów przeładunkowych; 13 pięter magazynów o zdolności składowej 8500 t oraz 170 komór mogących przyjąć 46.500 t towarów. Elewator posiada także pneumatyczną wyładowarkę oraz ładowarko-spycharki.

Słowackie: długość 220 m, zanurzenie 9,15 m;

Lokalizacja na mapie