Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Wizyty wycieczkowców

W roku 2018 cztery pełnomorskie wycieczkowce odwiedziły port w Szczecinie. Oprócz tego, Szczecin jest jedynym polskim portem obsługującym wycieczkowce rzeczne, nie mniej prestiżowe od statków pełnomorskich. Pod tym względem jest na trwale wpisany w plany armatorów na kolejne lata. Każdego roku notowanych jest kilkadziesiąt zawinięć. Również w 2018 roku do Szczecina zawinęły wycieczkowce rzeczne, przy czym port nasz jest wpisany w rozkład rejsów danych wycieczkowców kilka razy w ciągu jednego sezonu.

W ten sposób w roku 2018 rzeczne wycieczkowce wypracowały 120 zawinięć, co przełożyło się na wizytę w Szczecinie ponad 8 tysięcy pasażerów. Z kolei cztery pełnomorskie wycieczkowce, które przypłynęły do Szczecina w 2018, wiązały się z wizytą w Szczecinie ponad 2 tysięcy pasażerów. Łącznie w ubiegłym roku Szczecin odwiedziło 10502 pasażerów statków wycieczkowych.

 

 

Lata Wycieczkowce  
pełnomorskie
Wycieczkowce
rzeczne
Razem
wycieczkowce

Pasażerowie

Wycieczkowce 
pełnomorskie 

 Pasażerowie

Wycieczkowc
rzeczne

Razem
pasażerowie
2005 1 50 51 460 3 500 3 960
2006 1 70 71 273 4 900 5 173
2007 3 80 83 953 5 600 6 553
2008 5 90 95 2 035 6 300 8 335
2009 3 93 96 1 436 7 500 8 936
2010 12 102 114 6 178  6 822 13 000
2011 3 89 92 1 158 6 230 7 388
2012 6 84 90 4 196 5 880 10 076
2013 3 90 93 1 000 6 300 7 300
2014 3 71 74 878 4 970 5 848
2015 0 109 109 0 7 200 7 200
2016 3 50 53 1 343 3 482 4 825
2017 4 57 61 2 358 4 035 6 393
2018 4 120 124 2 181 8 321 10 502