Porty Światowy standard usług

Zwalczanie zanieczyszczeń

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. z 2017r., poz. 1631), ZMPSiŚ S.A. opracował Plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. dla portu w Szczecinie oraz dla portu w Świnoujściu. Plany obejmują swoim zasięgiem tereny i akweny portowe stanowiące infrastrukturę portową. Plany zostały uzgodnione z użytkownikami portu i zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie decyzją wydaną dla portu morskiego w Szczecinie oraz dla portu morskiego w Świnoujściu.

Jednostką podejmująca działania zwalczania zagrożeń i usuwania zanieczyszczeń wód portowych jest Portowa Służba Ratownicza i służba SAR.

Obszar obowiązywania Planu w porcie morskim w Świnoujście przedstawiono graficznie na mapie portu Świnoujście, natomiast dla portu morskiego w Szczecinie na mapie portu Szczecin.

Pliki do pobrania