Porty Światowy standard usług

Zakres badań

Laboratorium świadczy usługi na zlecenie innych komórek organizacyjnych ZMPSiŚ S.A. oraz dla klientów zewnętrznych w zakresie:

  • pobierania próbek wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb oraz osadów, w tym osadów dennych, w celu określenia fizykochemicznych wskaźników zanieczyszczeń,
  • badań fizykochemicznych pobranych próbek,
  • pobierania próbek w celu określenia zawartości substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • badań stężeń substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • pomiarów czynników fizycznych na stanowiskach pracy (m.in. pomiary oświetlenia, hałasu i drgań mechanicznych).