Porty Światowy standard usług

Porty

Lokalizacja na mapie

Port w Świnoujściu

Port w Świnoujściu może przyjmować statki o zanurzeniu do 13,5 m i długości do 270 m.

Jednym z głównych elementów tego portu jest największy w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe, przede wszystkim węgiel – zarówno w eksporcie jak i w imporcie, a także rudę importowaną dla hut polskich, czeskich i słowackich.

Kolejnym elementem oferty portu w Świnoujściu jest terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych na trasie do/ze Szwecji.
W Świnoujściu powstał także nowy terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno- spożywczych, wyposażony w magazyny płaskiego składowania o łącznej pojemności 50 tys. ton

Port w Szczecinie

Port w Szczecinie oddalony jest od morza o 68 km. Przejście torem wodnym z redy w Świnoujściu do Szczecina trwa ok. 4 godziny. Port może przyjmować statki o zanurzeniu do 9,15m i długości 215m.

Port w Szczecinie ma charakter uniwersalny i obsługuje zarówno towary drobnicowe, jak i masowe. Specjalizacją portu jest przeładunek i składowanie kontenerów, wyrobów hutniczych, ładunków ponadgabarytowych, a także papieru i celulozy. Port w Szczecinie jest największym w Polsce centrum przeładunkowym bloków granitowych. Obsługiwane są tu także ładunki masowe suche -  takie jak węgiel, koks, kruszywa, zboże, nawozy oraz ładunki płynne, także te wymagające specjalnych warunków składowania i przeładunku, jak np. smoła.

Możliwości składowe

Porty w Szczecinie i Świnoujściu oferują:

  • otwarte place składowe: 860,047 m2
  • kryte powierzchnie: 201,308 m2
  • powierzchnia magazynowa do składowania ładunków niebezpiecznych: 2,380 m2
  • składowanie towarów chłodzonych: 30,000 m2
  • pojemność zbiorników: 75,000 m3
  • składowanie towarów rolno-spożywczych: ok. 175,800 t

Lokalizacja na mapie