Porty Światowy standard usług

Przeładunki w roku 2005

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ SA wg grup towarowych w latach 2000 - 2005

23.05.2012
Przeładunki na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wg grup towarowych w latach 2000 - 2005.

Struktura przeładunków tranzytowych według grup ładunkowych i kraju tranzytującego

23.05.2012
Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA według grup ładunkowych i kraju tranzytującego w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ SA z uwzględnieniem ładunków płynnych

23.05.2012
Przeładunki na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA z uwzględnieniem ładunków płynnych za grudzień i 12 miesięcy 2005 roku.

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w 2005 roku

23.05.2012
Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w 2005 roku.