Porty Światowy standard usług

Przeładunki w roku 2006

Struktura przeładunków tranzytowych według grup ładunkowych i kraju tranzytującego

23.05.2012
Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA według grup ładunkowych i kraju tranzytującego w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku.

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

23.05.2012
Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2006 roku.

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych

23.05.2012
Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w 2006 roku.