Porty Światowy standard usług

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2008 roku.

tys.ton
Lp.
Grupa towarowa
Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym
 % %
Wykonanie za 2007 rok
Wykonanie za 2008 rok
grudzień
12 m-cy
grudzień 
12 m-cy
5:3
6:4
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Węgiel
    348,5 
     4 322,4 
604,6 
5 463,7 
173,5 
126,4 
2. Ruda
94,5 
1 086,1
32,6 
1 456,6 
34,5 
134,1 
3. Inne masowe
271,8 
2 898,8
157,5 
2 506,4 
57,9 
86,5 
4. Zboże
107,2 
1 516,4 
99,5 
1 129,1 
92,8 
74,5 
5. Drewno
11,5 
65,2
0,0 
45,2
0,0 
69,3 
6. Drobnica
623,7 
7 818,2
518,2 
7 859,4
83,1 
100,5 
    w tym
 
drobnica promowa
351,9
 4 891,1
301,6 
   4 916,1
85,7
100,5
7. Ropa i przetwory
84,1 
1 017,5
69,3 
755,5 
82,4 
74,3 
Razem obroty  w portach w Szczecinie i Świnoujściu
1 541,3 
  18 724,6
1 481,7 
   19 215,9 
96,1 
102,6 
Źródło: opracowanie własne Zespołu Statystyki