Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. według grup ładunkowych i  kraju tranzytujacego za 2009r.

PAŃSTWO G R U P A   T O W A R O W A RAZEM
Węgiel Ruda Inne masowe Zboże Drewno Drobnica
1 2 3 4 5 6 7 8
Austria           108,8 108,8
Czechy 74,1 124,9 51,0   0,7 461,5 712,2
Niemcy 198,2 28,0 69,0 135,8   185,2 616,2
Norwegia           3,1 3,1
Rosja           4,4 4,4
Rumunia           55,1 55,1
Słowacja 224,9 92,4 4,4     200,6 522,3
Węgry   2,2       200,3 202,5
Inne kraje   1,6 8,9 2,1   199,3 211,9
Tranzyt morski   26,2       9,1 35,3
RAZEM 497,2 275,3 133,3 137,9 0,7 1 427,4 2 471,8