Porty Światowy standard usług

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie M.P.S.iŚ.

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w   2009 r.

Lp. Grupa towarowa Samochody Barki Kolej Razem
tony % str. tony % str. tony % str.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Węgiel 237 028 5,8 1 029 212 25,2 2 823 369 69,0 4 089 609
2 Ruda 43 479 7,5 928 0,2 536 117 92,4 580 524
3 Inne masowe 585 575 44,9 126 702 9,7 591 357 45,4 1 303 634
4 Zboże 813 330 80,9 14 983 1,5 177 492 17,6 1 005 805
5 Drewno 4 683 38,7 0 0,0 7 412 61,3 12 095
6 Drobnica 3 449 308 69,3 175 073 3,5 1 354 245 27,2 4 978 626
7 Ropa i przetwory 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
 Razem  5 133 403      42,9    1 346 898    11,3    5 489 992    45,9    11 970 293