Porty Światowy standard usług

Przeładunki w roku 2010

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

23.05.2012
W grudniu 2010 roku przeładunki były mniejsze w stosunku do grudnia 2009 r.  o -2,2 %. Spadki odnotowano w węglu (-19,2%), rudzie (-45,1%%), zbożu (-0,8%) i ropie (-9,6%), natomiast wzrosty odnotowano w innych masowych (+3,4%), drewnie (33,3%) i drobnicy (19,7%). Narastająco po 12 miesiącach 2010 roku wzrost przeładunków w stosunku do 12 miesięcy 2009 roku wyniósł 26,3 %. Przyrosty przeładunki odnotowano w węglu (+72,9%), innych masowych (+11%), drewnie (+2,5%), drobnicy (+19,3%) i ropie (+9,6%). Natomiast spadki przeładunków z podobną tendencją od początku roku utrzymują się w rudzie (-22,8%) oraz zbożu z tendencją wzrostową (-16,9%). Na plus należy odnotować zmniejszenie dysproporcji w przeładunkach zbóż i rudy w stosunku rocznym.

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie M.P.S.iŚ.

23.05.2012
W 2010 r. zmniejszył się udział przeładunków samochodów o 5 % i barek o 5 % na korzyść transportu kolejowego wzrost o ponad 10 %, głównie za sprawa większych przewozów węgla koleją (wzrost o 76% do 2009 roku).

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A

23.05.2012
W 2010 roku w tranzycie przez nasze porty przeważał import stanowiąc 53,5 % przeładunków ,a eksport 46,5%. W rozbiciu na poszczególne kraje największy udział w przewozach tranzytowych miały Czechy z 37,5 % przeładunków, kolejne kraje to Słowacja z udziałem 23,5 %, Niemcy z 14,9 %, Węgry 7 %, Austria 3,4 %.