Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A

W 2011 roku mimo podobnego wolumenu przeładunków według gałęzi transportu zmienił się udział procentowy poszczególnych środków transportu.  Wzrósł udział transportu samochodowego do ponad 47,5 % kosztem zmniejszenia udziału transportu kolejowego do 46,3 %, również wzrósł o 1 % do 6,3 % udział transportu barkowego.