Porty Światowy standard usług

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie M.P.S.iŚ.

W 2011 roku wzrost tranzytu do 2010 roku wyniósł 13 %. W odniesieniu do poszczególnych państw udział Czech stanowił 34,7 %, Słowacji wzrósł do 31,3 %, Niemiec 11,8 %, Węgier 6,4 %, Austrii 3,2 % Rumuni 2,4 %.