Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za czerwiec i sześć miesięcy 2020

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za czerwiec i 6 miesięcy 2020

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

czerwiec

6 m-cy

czerwiec

6 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

353,7

1 663,4

210,0

1 196,7

59,4

71,9

2

Ruda

219,4

1 310,1

200,6

701,3

91,4

53,5

3

Inne masowe

282,1

1 792,2

260,1

1 541,3

92,2

86,0

4

Zboże

88,1

507,3

72,1

1 013,4

81,8

199,8

5

Drewno

16,8

138,9

8,5

64,7

50,6

46,6

6

Drobnica                     

1 513,4

8 976,3

1 408,8

8 176,1

93,1

91,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 198,2

7 106,6

1 157,0

6 482,6

96,6

91,2

7

Paliwa

265,1

2 184,9

386,9

2 561,2

145,9

117,2

 

 gaz LNG

160,1

1 202,0

248,6

1 614,3

155,3

134,3

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 738,6

16 573,1

2 547,0

15 254,7

93,0

92,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

5 726,0

32 406,0

6 141,0

38 855,0

107,2

119,9

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.15.07.2020