Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za marzec i trzy miesiące 2020

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za marzec i 3 miesiące 2020 r.

     

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

marzec

3 m-ce

marzec

3 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

367,3

887,8

228,9

727,6

62,3

82,0

2

Ruda

426,4

690,8

93,5

257,5

21,9

37,3

3

Inne masowe

360,6

993,1

334,6

885,0

92,8

89,1

4

Zboże

117,6

262,6

259,3

524,1

220,5

199,6

5

Drewno

35,0

81,3

13,4

25,6

38,3

31,5

6

Drobnica                    

1 545,7

4 423,0

1 545,0

4 247,2

100,0

96,0

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 247,7

3 507,0

1 200,6

3 365,5

96,2

96,0

7

Paliwa

383,2

1 152,1

406,0

1 241,0

105,9

107,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

3 235,8

8 490,7

2 880,7

7 908,0

89,0

93,1

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 108,0

15 762,0

6 997,0

20 921,0

114,6

132,7

 

Źródło: ZMPSiŚ SA, 7.04.2020