Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za wrzesień i dziewięć miesięcy 2020

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za wrzesień i 9 miesięcy 2020 r.

NT

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

wrzesień

9 m-cy

wrzesień

9 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

192,9

2 323,8

250,7

2 006,8

130,0

86,4

2

Ruda

154,4

2 044,1

226,0

1 130,3

146,4

55,3

3

Inne masowe

255,2

2 624,2

251,5

2 347,3

98,6

89,4

4

Zboże

172,8

879,7

115,3

1 334,9

66,7

151,7

5

Drewno

10,5

173,8

4,1

75,3

39,0

43,3

6

Drobnica                    

1 483,7

13 242,6

1 537,5

12 326,3

103,6

93,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 206,9

10 403,1

1 273,5

9 832,2

105,5

94,5

7

Paliwa

306,9

3 121,3

389,0

3 668,0

126,8

117,5

 

w tym LNG

161,3

1 715,6

184,7

2 169,1

114,5

126,4

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 576,4

24 409,5

2 774,1

22 888,9

107,7

93,8

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 106,0

54 337,0

6 775,0

60 323,0

95,3

111,0

Źródło: ZMPSiŚ

Szczecin, dn.09.10.2020 r.