Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za grudzień i dwanaście miesięcy 2020

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2020 r.

NT

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

398,1

3 129,8

216,6

2 557,3

54,4

81,7

2

Ruda

88,3

2 272,6

272,2

1 684,5

308,3

74,1

3

Inne masowe

213,4

3 351,3

245,4

3 139,9

115,0

93,7

4

Zboże

161,3

1 303,5

202,1

1 875,7

125,3

143,9

5

Drewno

4,4

200,0

7,7

104,0

175,0

52,0

6

Drobnica                    

1 169,8

17 511,5

1 363,0

16 874,2

116,5

96,4

 

w tym:

 

drobnica promowa

928,6

13 848,3

1 085,0

13 488,1

116,8

97,4

7

Paliwa

478,0

4 499,3

393,8

4 941,9

82,4

109,8

 

w tym LNG

254,7

2 500,0

163,3

2 757,8

64,1

110,3

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 513,3

32 268,0

2 700,8

31 177,5

107,5

96,6

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 211,0

76 143,0

7 398,0

86 816,0

119,1

114,0

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.13.01.2021 r.