Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za kwiecień i cztery miesiące 2020

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za kwiecień i 4 miesiące 2020 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

kwiecień

4 m-ce

kwiecień

4 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

223,9

1 111,7

76,4

804,0

34,1

72,3

2

Ruda

184,6

875,4

205,8

463,3

111,5

52,9

3

Inne masowe

293,1

1 286,2

231,0

1 116,0

78,8

86,8

4

Zboże

46,4

309,0

241,5

765,6

520,5

247,8

5

Drewno

23,8

105,1

16,4

42,0

68,9

40,0

6

Drobnica                    

1 503,6

5 926,4

1 216,2

5 463,4

80,9

92,2

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 164,8

4 671,7

915,5

4 281,0

78,6

91,6

7

Paliwa

362,5

1 514,6

442,6

1 683,6

122,1

111,2

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 637,9

11 128,4

2 429,9

10 337,9

92,1

92,9

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

4 636,0

20 398,0

5 527,0

26 448,0

119,2

129,7

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn. 07.05.2020 r.