Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za maj i pięć miesiący 2020

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

maj

5 m-cy

maj

5 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

198,0

1 309,7

182,7

986,7

92,3

75,3

2

Ruda

215,3

1 090,7

37,4

500,7

17,4

45,9

3

Inne masowe

223,9

1 510,1

165,2

1 281,2

73,8

84,8

4

Zboże

110,2

419,2

175,7

941,3

159,4

224,5

5

Drewno

17,0

122,1

14,2

56,2

83,5

46,0

6

Drobnica                    

1 536,5

7 462,9

1 303,9

6 767,3

84,9

90,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 236,6

5 908,4

1 042,4

5 323,4

84,3

90,1

7

Paliwa

405,2

1 919,8

490,7

2 174,3

121,1

113,3

 

w tym gaz LNG

278,1

1 041,9

310,7

1 365,7

111,7

131,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 706,1

13 834,5

2 369,8

12 707,7

87,6

91,9

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 282,0

26 680,0

6 266,0

32 714,0

99,7

122,6

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.09.06.2020 r.