Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za październik i dziesięć miesięcy 2020

               

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

październik

10 m-cy

październik

10 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

200,2

2 524,0

198,9

2 205,7

99,4

87,4

2

Ruda

26,4

2 070,5

214,8

1 345,1

813,6

65,0

3

Inne masowe

260,2

2 884,4

228,2

2 575,5

87,7

89,3

4

Zboże

85,9

965,6

157,4

1 492,3

183,2

154,5

5

Drewno

8,0

181,8

15,3

90,6

191,3

49,8

6

Drobnica                    

1 618,4

14 861,0

1 645,5

13 971,8

101,7

94,0

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 308,1

11 711,0

1 304,9

11 137,1

99,8

95,1

7

Paliwa

400,9

3 522,2

359,8

4 027,8

89,7

114,4

 

w tym LNG

181,6

1 897,3

151,6

2 320,7

83,5

122,3

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 600,0

27 009,5

2 819,9

25 708,8

108,5

95,2

8

KonteneryTEU (20')

7 769,0

62 106,0

10 636,0

70 959,0

136,9

114,3

               

Źródło: ZMPSiŚ SA