Porty Światowy standard usług

sierpień 2021

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

2021

%

8-m-cy

8-m-cy

8-m-cy

4 : 3

5 : 3

5 : 4

1

2

3

4

5

6

 

7

1

Węgiel

2 130,9

1 756,1

1 972,9

82,4

92,6

112,3

2

Ruda

1 889,7

904,3

1 238,7

47,9

65,6

137,0

3

Inne masowe

2 369,0

2 095,8

1 953,5

88,5

82,5

93,2

4

Zboże

706,9

1 219,6

1 208,3

172,5

170,9

99,1

5

Drewno

163,3

71,2

102,5

43,6

62,8

144,0

6

Drobnica                    

11 758,9

10 788,8

12 135,9

91,8

103,2

112,5

 

w tym:

 

drobnica promowa

9 195,9

8 558,6

9 799,4

93,1

106,6

114,5

7

Paliwa

2 814,4

3 279,0

3 394,7

116,5

120,6

103,5

 

w tym LNG

1 647,5

1 984,3

1 950,1

120,4

118,4

98,3

Razem obroty w ZMPSiŚ

21 833,1

20 114,8

22 006,5

92,1

100,8

109,4

8

Kontenery w  TEU (20')

47 232,0

53 548,0

57 335,0

113,4

121,4

107,1