Porty Światowy standard usług

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za grudzień i 12 m-cy 2014r.

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za grudzień i 12 m-cy 2014r.

 

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2014 r.

Ostateczne

 

 

 

 

 

tys.ton

L.p.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2013

2014

 %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

316,4

4 529,4

344,4

4 601,8

108,8

101,6

2

Ruda

144,2

2 654,7

188,8

1 880,4

130,9

70,8

3

Inne masowe

331,2

2 887,6

330,4

3 250,0

99,8

112,6

4

Zboże

220,1

1 648,5

209,5

1 644,3

95,2

99,7

5

Drewno

0,6

16,8

1,5

17,4

250,0

103,6

6

Drobnica                    

682,7

9 392,2

728,4

10 337,2

106,7

110,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

465,9

6 623,7

528,4

7 367,7

113,4

111,2

7

Ropa i przetwory

160,8

1 620,8

136,1

1 670,3

84,6

103,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 856,0

22 750,0

1 939,1

23 401,4

104,5

102,9

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

5 412

62 307,0

7 117

78 439,0

131,5

125,9

Źródło:  opracowanie własne Działu Handlowego i Marketingu

Szczecin, dn.15.01.2015r.