Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za czerwiec i za 6 m-cy 2017 r.

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

czerwiec

6 m-cy

czerwiec

6 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

218,1

1 288,7

152,3

869,4

69,8

67,5

2

Ruda

117,6

868,8

193,6

1 249,0

164,6

143,8

3

Inne masowe

237,6

1 497,3

219,9

1 505,5

92,6

100,5

4

Zboże

133,1

951,7

64,0

801,4

48,1

84,2

5

Drewno

0,1

6,1

0,9

8,7

900,0

142,6

6

Drobnica                    

1 125,6

6 198,9

1 126,9

6 364,7

100,1

102,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

775,8

4 395,4

800,4

4 585,1

103,2

104,3

7

Ropa i przetwory

263,9

923,6

297,2

1 753,0

112,6

189,8

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 096,0

11 735,1

2 054,8

12 551,7

98,0

107,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 852,0

40 017,0

6 439,0

42 925,0

94,0

107,3