Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za wrzesień i za 9 m-cy 2017 r.

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za wrzesień i 9 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

wrzesień

9 m-cy

wrzesień

9 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

281,7

2 042,4

192,6

1 351,6

68,4

66,2

2

Ruda

114,8

1 177,4

272,5

1 821,8

237,4

154,7

3

Inne masowe

182,4

2 162,8

220,5

2 387,3

120,9

110,4

4

Zboże

120,2

1 428,6

113,6

1 075,3

94,5

75,3

5

Drewno

0,1

6,3

0,0

8,9

0,0

141,3

6

Drobnica                    

1 097,6

9 176,6

1 114,5

9 512,1

101,5

103,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

776,2

6 467,8

831,3

6 844,1

107,1

105,8

7

Ropa i przetwory

301,4

1 629,3

369,2

2 576,7

122,5

158,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 098,2

17 623,4

2 282,9

18 733,7

108,8

106,3

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 234,0

64 123,0

8 828,0

68 576,0

107,2

106,9

Źródło:  Dział Handlowy i Marketingu

Szczecin, dn.12.10.2017 r.