Porty Światowy standard usług

Wizyty na terenie portu

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną związaną z SARS-CoV–2, ZMPSiŚ S.A. informuje, że wizyty w porcie są wstrzymane do odwołania. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej pozwalającej na realizację wizyt, ZMPSiŚ S.A. poinformuje i zamieści stosowny komunikat.

Istnieje możliwość wizyty na terenie portu, po spełnieniu następujących warunków:

  • należy uzyskać zgodę Prezesa Zarządu w oparciu o pisemny wniosek, złożony do Działu Handlowego i Obsługi Inwestora na adres: investor@port.szczecin.pl lub osobiście (w kancelarii lub na portiernii) w budynku głównym przy ul. Bytomskiej 7, Szczecin;

  • we wniosku należy określić cel wizyty, proponowaną datę, liczbę osób, które będą uczestniczyły w wycieczce, a także osobę do kontaktu. Przed wizytą należy także dostarczyć listę uczestników, na podstawie której uczestnicy zostaną wpuszczeni na teren portu;

  • uczestnicy powinni zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po terenach portowych, umieszczonymi na stronach www

  • trasa wizyty przebiega wyłącznie po głównych szlakach komunikacyjnych, czyli z pominięciem rejonów przeładunkowych;

  • nie ma możliwości wchodzenia na pokład statków cumujących przy nabrzeżach;

  • przewiduje się wyłącznie autokarowe wizyty;

  • ubezpieczenie uczestników na czas wizyty, odbywa się w zakresie uczestników;

  • wizyta odbywa się wyłącznie w asyście osób z upoważnieniem i z zezwoleniem ZMPSiŚ SA.