Spółka Stawiamy na rozwój

Organizacje

Baltic Ports Organisation

23.05.2012
Organizacja Portów Bałtyckich to zrzeszenie ponad 50 najważniejszych portów z dziewięciu krajów usytuowanych wokół Morza Bałtyckiego.

European Sea Ports Organisation

23.05.2012
Organizacja ESPO została założona w 1993 r. jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie sektora portowego na przedstawianie swoich opinii  i poglądów. Reprezentuje porty krajów członkowskich należących do Unii Europejskiej, a także skupia członków - obserwatorów z innych europejskich państw.

Europejska Federacja Portów Śródlądowych

31.08.2016
Europejska Federacja Portów Śródlądowych (European Federation of Inland Ports, EFIP), z siedzibą w Brukseli, to organizacja zrzeszająca ponad 200 portów śródlądowych i zarządów portów z 18 krajów Unii Europejskiej (m. in.  Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, czy Szwecji), a także krajów spoza UE:  Szwajcarii, Mołdawii i Ukrainy.

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

06.08.2012
Klaster Morski Pomorza Zachodniego skupia przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, których przedmiot zainteresowania stanowi gospodarka morska. Misją Klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. Organizacja została powołana do życia w 2011 r.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

23.05.2012
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją morskiego samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Północna Izba Gospodarcza

23.05.2012
Północna Izba Gospodarcza  powstała pod koniec 1997 roku, kiedy to sześćdziesięciu przedsiębiorców ze Szczecina postanowiło powołac ją do życia. Jest najwiekszą reprezentacja samorzadu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Obecnie zrzesza kilkaset firm i przedsiebiorstw z Polski oraz z Niemiec. Od poczatku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad stu pięćdziesięcioma organizacjami o podobnym profilu działalnosci, głównie z Polski, Niemiec, Danii i Szwecji. Świadczy wszelkiego rodzaju usługi dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

05.08.2013
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Działa od 24 lat, powstała w 1989 r. Obecnie reprezentuje 7500 firm, zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w tej organizacji zatrudniają ok. 4 mln pracowników.

Shortsea Promotion Centre Poland

23.05.2012
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu należy do europejskiej sieci biur promocji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu - European Shortsea Network.

Stowarzyszenie ds. zagospodarowania obszaru nurtu Odry i Haweli

23.05.2012
Stowarzyszenie zrzesza 90 członków z Niemiec, Polski, Szwajcarii i Czech.