Spółka Stawiamy na rozwój

Shortsea Promotion Centre Poland

Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu należy do europejskiej sieci biur promocji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu - European Shortsea Network.

Inicjatywa utworzenia w 2000 r. Biura jest zgodna z unijną ideą wspierania działań zmierzających do przeniesienia ładunków z zatłoczonych dróg na morze (from road to sea).

Do głównych zadań Biura należy inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój w Polsce żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, promowanie idei przewozów kombinowanych, typu „drzwi-drzwi" i „z drogi na morze", monitorowanie problemów i ograniczeń, na jakie napotyka w Polsce żegluga morska bliskiego zasięgu a także zabieganie o fundusze z organizacji międzynarodowych, w tym z UE oraz z krajowych instytucji rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na projekty i programy skierowane na rozwój żmbz w Polsce.

Kontakt:
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel.(91) 43 08 448
tel./fax. (91) 43 08 321

www.shortsea.pl
e-mail: biuro@shortsea.pl

Zdjęcia