Spółka Stawiamy na rozwój

12,5m dla Szczecina

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości technicznej 12,5m to jedna z podstawowych inwestycji, związana nie tylko z rozwojem portu w Szczecinie, ale także ważny impuls dla rozwoju całego regionu.
Głębokość techniczna liczącego 68 km toru wodnego łączącego Świnoujście ze Szczecinem, prawie na całej długości, wynosi 10,5m. Pozwala to na bezpieczną żeglugę statków o zanurzeniu 9,15m. Bałtycki standard w zakresie głębokości akwenów w portach morskich czy terminalach kontenerowych, to obecnie 15-16m. Warunkiem utrzymania przez port w Szczecinie budowanej przez lata pozycji konkurencyjnej jest realizacja pogłębienia toru wodnego.
Położenie Szczecina w głąb lądu może stanowić atut portu. Daje ono szansę dotarcia tańszą drogą morską znacznie bliżej odbiorców i nadawców obsługiwanych w nim  ładunków. Podobne usytuowanie w głąb lądu, a więc bliżej zaplecza i zlokalizowanych tam ośrodków gospodarczych, zauważyć można w wielu portach europejskich. Przykładem może być port w  Hamburgu, który od otwartego morza dzieli tor wodny o długości 110km, czy w Antwerpii – ok. 130km. Wielkość realizowanych tam przeładunków wskazuje, że porty te, rozwijają się i stanowią ważne centra gospodarcze regionów i państw w których funkcjonują.

Aby tak się stało także w Szczecinie, niezbędne jest pogłębienie toru wodnego do szczecińskiego portu. Jednym z czynników wskazujących na konieczność podjęcia działań w tym zakresie, są tendencje w światowej flocie. Od wielu lat na rynku żeglugowym pojawiają się coraz większe statki, mogące przewozić coraz większe ilości towarów. Oznacza to, że ich podstawowe parametry, w tym zanurzenie, stale się zwiększają. Jeśli tor wodny nie zostanie pogłębiony, liczba statków, których port w Szczecinie nie będzie mógł obsłużyć ze względu na ograniczenie dostępności, systematycznie będzie wzrastać.

Nie bez znaczenia jest także polityka inwestycyjna Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA., uwzględniająca  potrzebę przystosowania infrastruktury portowej do przyjmowania przez port w Szczecinie większych statków. Nowo budowane lub modernizowane nabrzeża konstrukcyjnie umożliwiają przyjęcie statków o większym niż dotychczas zanurzeniu. Stanie się to możliwe po pogłębieniu toru wodnego i osiągnięciu głębokości przy nabrzeżu 12,5m.

Do obsługi większych jednostek przygotowane są także spółki przeładunkowe. Na dzień dzisiejszy jednak wielu klientów zmuszonych jest do korzystania z konkurencyjnych portów głębokowodnych, ponieważ tego wymaga od nich sytuacja na rynku frachtowym, a maksymalne zanurzenia w konkurencyjnych portach południowego Bałtyku są znacznie większe niż w Szczecinie.
Pogłębienie toru jest więc koniecznością. Szanse na realizację tego projektu może dać jedynie wspólny wysiłek całego środowiska portowego i gospodarczego. Do chwili obecnej podejmowane są różnorodne działania, promujące ideę pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m.

Należy podkreślić, że inwestycje związane z planowaną modernizacją toru wodnego tak naprawdę już są realizowane przez Urząd Morski w Szczecinie – w postaci przebudowy Kanału Piastowskiego.