Spółka Stawiamy na rozwój

Badania i rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. angażuje się w rozwojowe projekty unijne dotyczące gospodarki morskiej, korytarzy transportowych oraz rozwiązań, które można wdrażać w portach morskich. W ciągu kilkunastu lat ZMPSiŚ S.A. uczestniczył w wielu projektach, m. in.:

 • Landbridge,
 • Baltic Gateway,
 • Baltic Gateway Plus,
 • InMor, InterBaltic,
 • LogVAS,
 • New Hansa,
 • Sustainable Development of Baltic Cities and Ports,
 • PORT-NET
 • SoNoRa – South North Axis
 • Występował jako partner projektu „Studium wykonalności infrastruktury LNG w Północnej Europie”, koordynowanego przez duńską administrację morską
 • Brał udział także w dwuletnim projekcie szkoleniowym o nazwie „Podniesienie kwalifikacji pracowników branży obsługi portów – szansą na rozwój regionu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.