port Szczecin
Porty
Ochrona statków oraz portów morskich
Gwarantujemy profesjonalizm
Ochrona statków oraz portów morskich


Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w myśl przepisów ustawy z dn. 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich pełni funkcję podmiotu zarządzającego portami w Szczecinie i Świnoujściu, wykonującego zadania określone w art. 4 pkt 10 wymienionej ustawy. Jest równocześnie zarządzającym obiektami portowymi wyznaczonymi na terenie działalności Spółki, wykonując zadania przewidziane zapisami art. 4 pkt 11. Przepisy regulujące zasady ochrony obiektów portowych i statków w porcie, jak i zakres kompetencyjny służb i podmiotów wykonujących zadania w tym zakresie zawarte zostały w ustawie z dnia 4 września 2008 roku o ochronie żeglugi i portów morskich oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, przepisach porządkowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, jak i przepisach prawa międzynarodowego.


Zadania wynikające z polityki Zarządu Spólki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony obiektów portowych są realizowane przez:

  • Dział Bezpieczeństwa Portów 
  • Portową Straż Pożarną.
Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.