port Szczecin
Porty
Zasady wstępu
Ogólne zasady wstępu i wjazdu oraz wwożenia/wywożenia materiałów.
Zasady wstępu

W celu zapewnienia właściwej organizacji systemu kontroli dostępu do obiektów portowych w Szczecinie i Świnoujściu administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., mając na uwadze rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 kwietnia 2011 r. w sprawie środków i metod kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (DZ. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539) z dniem 01 grudnia 2016 r. została wydana Zarządzeniem Prezesa ZMPSiŚ S.A. nowa "Instrukcja Przepustkowa" (do pobrania wraz załącznikami zamieszczonymi poniżej).

Drony

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze, wykonywanie lotów Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi nad obszarami objętymi ustawową, obowiązkową ochroną wymaga zgłoszenia podmiotowi zarządzającemu.


W Spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. komórką organizacyjną odpowiedzialną za kontrolę tych lotów jest Dział Bezpieczeństwa Portów. Stosowny wniosek powinien być złożony w formie n/w Kwestionariusza i przesłany na adres poczty internetowej: isps@port.szczecin.pl

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.