port Szczecin
Ochrona środowiska
Chcemy być eco
Ochrona Środowiska

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA realizuje politykę ochrony środowiska w zakresie ochrony obszaru Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem ze statków oraz ze źródeł lądowych, zgodnie z Konwencją Helsińską i zaleceniami Komisji Helsińskiej oraz Międzynarodową Konwencją MARPOL.

 

Działalność ZMPSiŚ SA prowadzona jest zgodnie i w oparciu o przepisy ochrony środowiska prawa krajowego i unijnego oraz zgodnie z posiadanymi pozwoleniami z zakresu ochrony środowiska.

 

ZMPSiŚ SA jako zarządzający portami w Szczecinie i Świnoujściu mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne zarządzanych portów wdrożył w 2011 roku system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 obejmujący swym zakresem ograniczenie skutków dla środowiska w zakresie powstawania odpadów, emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków oraz emisji hałasu. W tym celu prowadzi monitoring środowiska w zakresie badania jakości odprowadzanych ścieków do wód portowych, badania jakości wód w basenach portowych, pomiary hałasu. Ponadto od 2004 roku w ZMPSiŚ SA działa system odbioru odpadów ze statków, system ten jest stale doskonalony.

 

W celu ochrony terenów i akwenów portowych stanowiących infrastrukturę portową ZMPSiŚ SA wprowadził system szybkiego reagowania na zagrożenia.


Do pobrania: Regulamin ochrony środowiska

 

 

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.