port Szczecin
Porty
Akredytacja
Gotowi do działania
Akredytacja

Akredytacja laboratoriów jest ogólnie przyjętą w Unii Europejskiej metodą zapewnienia i potwierdzenia jakości badań. Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji, które 21 września 2001 roku przyznało Certyfikat Akredytacji Nr AB 362.


Certyfikat Akredytacji jest potwierdzeniem, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".


Kompetencje techniczne oraz zdolność do wykonywania poszczególnych badań weryfikowane są systematycznie przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji. W oparciu o wnioski laboratorium oraz opinie auditorów formułowany jest Zakres Akredytacji laboratorium zawierający wykaz metod badawczych, dla których uzyskano potwierdzenie kompetencji.


Mając na celu doskonalenie stosowanych metod badawczych oraz podnoszenie jakości świadczonych usług laboratorium wciąż rozszerza posiadany Zakres Akredytacji o nowe metody.


Aktualnie Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy posiada Certyfikat Akredytacji na:

  1. Pobieranie próbek powietrza, wody, ścieków.
  2. Badania chemiczne wody i ścieków.
  3. Badania dotyczące inżynierii środowiska – drgania, oświetlenie, hałas w środowisku pracy.
  4. Badania właściwości fizycznych powietrza, wody, ścieków

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.