port Szczecin
Porty
Oferta dla firm
Gwarantujemy profesjonalizm
Oferta dla firm

Kierując się potrzebami firm i instytucji, które dla spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy powinny dysponować stosownymi wynikami badań przedstawiamy ofertę świadczonych przez nas usług.


Badania na stanowiskach pracy


Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2 lutego 2011 r. w sprawie badań i  pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 166) każdy pracodawca powinien z określoną częstotliwością przeprowadzać badania na stanowiskach pracy. Laboratorium oferuje kompleksową realizację badań w zakresie pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na pyły, metale i ich związki, substancje organiczne, substancje nieorganiczne. W ramach prowadzonej działalności Laboratorium wykonuje oznaczanie stężenia pyłów oraz pomiary czynników fizycznych takich jak hałas, drgania mechaniczne i oświetlenie.


Badania wód oraz ścieków


Zgodnie z ustawą Prawo wodne każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien oceniać spełnienie warunków nałożonych w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych na podstawie pomiarów jakości ścieków. Oferujemy wykonanie fizyko-chemicznych badań ścieków komunalnych, przemysłowych oraz wód deszczowych odprowadzanych z Państwa instalacji.
Prowadzimy również fizyko-chemiczne badania wód powierzchniowych oraz podziemnych.


Od 2000 roku  posiadamy  wdrożony  i  udokumentowany  System  Zarządzania  zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025.


Wiarygodność wykonywanych badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone przez  Polskie  Centrum  Akredytacji, które 21 września 2001 roku przyznało, jako pierwszemu  laboratorium w województwie zachodniopomorskim,  Certyfikat Akredytacji w zakresie badań środowiska pracy.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozszerzyliśmy Zakres Akredytacji o badania wód oraz ścieków. Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy oferuje wysokiej jakości usługi po atrakcyjnych cenach, wykonywane przez profesjonalny personel przy pomocy nowoczesnego sprzętu badawczego.


Pragnąc zaspokoić potrzeby klienta staramy się indywidualnie podchodzić do każdego realizowanego zlecenia. Oferujemy pomoc merytoryczną od momentu złożenia zapytania ofertowego po wsparcie w interpretacji wyników zrealizowanych badań.


Zapraszamy do współpracy!

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.