port Szczecin
Porty. Światowy standard usług.
Odpady portowe
Gwarantujemy profesjonalizm
Odpady portowe

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. został wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarowujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który utworzył dla ZMPSiŚ S.A. indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz nadał indywidualny numer rejestrowy: 000016079https://www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/16079/szczegoly


.  Klikając na numer rejestrowy zostaną Państwo przekierowani do BDO.  Dokonany przez marszałka wpis dotyczy działalności ZMPSiŚ S.A.  w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.


Gospodarowanie odpadami wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi decyzjami. ZMPSiŚ S.A. posiada decyzję na odzysk i zbieranie odpadów na terenie portu w Szczecinie oraz decyzję na wytwarzanie i odzysk odpadów na terenie oczyszczalni ścieków na Terminalu Promowym w Świnoujściu.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, miejsca magazynowania i sposób postępowania z odpadami określają ww. decyzje. W zakresie gospodarki odpadami prowadzona jest również ewidencja ilościowo – jakościowa wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów. Do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przekazywana jest raz w roku zbiorcza informacja o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów. 


Odbiór odpadów wykonywany jest przez uprawnionych do tego odbiorców posiadających wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.