port Szczecin
PORTY
Statystyki - zbiorcze
Nasze wyniki przeładunkowe
Statystyki - zbiorcze

Wielkość przeładunków w portach w Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych w latach 2010-2021 [tys. ton]

Lata 2020-

Rok

Węgiel

Ruda

Inne masowe

Zboże

Drewno

Drobnica

Paliwa

Razem

2020

2 557,3 1 684,5 3 139,9 1 875,7 104,0 16 874,2 4 941,9 31 177,5

2021

2 858,2 1 890,1 2 975,2 1 786,2 118,9 18 340,9 5 250,2 33 219,7


Lata 2015-2019

Rok

Węgiel

Ruda

Inne masowe

Zboże

Drewno

Drobnica

Paliwa

Razem

2015

3 119,8 1 851,9 3 451,0 1 743,9 14,3 11 254,6 1 738,9 23 174,4

2016

2 930,9 1 557,1 2 919,5 2 046,8 7,2 12 349,3 2 302,2 24 113,0

2017

2 139,0 2 482,5 3 076,8 1 461,7 15,8 12 870,1 3 377,7 25 423,6

2018

3 440,0 3 226,0 3 373,3 1 095,2 75,5 18 074,5 3 972,9 33 257,4

2019

3 129,8 2 272,6 3 351,3 1 303,5 200,0 17 511,5 4 499,3 32 268,0


Lata 2010-2014

Rok

Węgiel

Ruda

Inne masowe

Zboże

Drewno

Drobnica

Paliwa

Razem

2010

7 294,9 471,5 2 213,8 1 342,9 12,4 8 467,1 1 040,2 20 842,8

2011

5 422,1 464,9 3 670,0 1 081,8 23,1 9 290,7 1 401,5 21 354,1

2012

4 257,4 720,8 4 040,4 1 394,4 25,2 9 425,5 1 403,0 21 266,7

2013

4 529,4 2 654,7 2 887,6 1 648,5 16,8 9 392,2 1 620,8 22 750,0

2014

4 601,8 1 880,4 3 250,0 1 644,3 17,4 10 337,2 1 670,3 23 401,4

Liczba obsłużonych jednostek Ro-ro w latach 2010-2021

Zawinięcia

Pasażerów

Samochody osobowe

Ro-ro

2010

2 708 768 684 183 488 270 903

2011

2 632 787 582 194 340 298 294

2012

2 663 798 897 200 847 307 398

2013

2 938 789 110 194 884 325 357

2014

3 289 897 870 223 787 359 064

2015

3 322 974 717 244 815 398 064

2016

3 443 1 040 779 259 896 436 213

2017

3 570 1 085 013 268 855 474 521

2018

3 835 1 077 875 256 607 497 096

2019

3 726 993 964 253 115 495 015

2020

3628 930 625 219 195 487 439

2021

3628 1 046 334 253 585 507 283

Przeładunki kontenerów w latach 2000-2021 w TEU

Rok

TEU

2000

21 860

2001

19 960

2002

19 370

2003

21 600

2004

27 680

2005

36 453

2006

42 424

2007

56 428

2008

63 615

2009

52 721

2010

56 503

2011

55 098

2012

52 163

2013

62 307

2014

78 439

2015

87 784

2016

90 869

2017

93 579

2018

81 451

2019

76 143

2020

86 816

2021

82 140

Transport zaplecza ZMPSiŚ w 2021 roku

Lp.

Grupa towarowa

Samochody

Barki

Kolej

Rurociag

2021 Razem

tony

% str.

tony

% str.

tony

% str.

tony

% str.

1

Węgiel 66958 2,4 107488 3,8 2648459 93,8 0 0,0 2 822 905

2

Ruda 2066 0,1 00 0,0 1885921 99,9 0 0,0 1 887 987

3

I.masowe 759563 44,4 96158 5,6 853540 48,9 0 0,0 1 709 261

4

Zboże 1338106 92,4 70153 4,8 39458 2,7 0 0,0 1447 717

 

5

Drewno 107450 100 00 00 00 00 0 0,0 107450

6

Drobnica * 16692662 94,1 45373 0,3 999772 5,6 0 0,0 17 737 807

7

Paliwa 263499 8,4 0,0 0,0 2872208 91,6 3 135 707

Razem

19 230 304 66,7 319 172 1,1 6 427 150 22,3 2 872 208 10,0 28 848 834

Wielkość tranzytu 2021 r. [tys. ton]

Kraj Udział Przeładunki
Czechy 38,5% 789357 tys. ton
Niemcy 22,7% 464034 tys. ton
Słowacja 18,1% 369837 tys. ton
Węgry  2,9% 59298 tys. ton
Rumunia  3,6% 72728 tys. ton
Austria  1,4% 28772 tys. ton
Inne 264616 tys. ton

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.