port Szczecin
PORTY
Ukrainian Cargo
Porty w Szczecinie i Świnoujściu zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych przeładunkami towarów ukraińskich lub towarów przeznaczonych na Ukrainę.

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę zerwane zostały łańcuchy transportowe, którymi eksportowane były towary ukraińskie. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy ukraińskiego zboża, którego ogromne ilości utknęły na terytorium Ukrainy przyczyniając się do narastającego światowego kryzysu żywnościowego. Blokada ukraińskich portów powoduje, iż to porty polskie dzięki swojemu położeniu geograficznemu i potencjale przeładunkowym przyczynić się mogą do budowy nowych połączeń transportowych. Porty w Szczecinie i Świnoujściu doskonale wpisują się w te rolę i zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych przeładunkami towarów ukraińskich lub towarów przeznaczonych na Ukrainę. W celu określenia Państwa wymagań i potrzeb oraz odpowiedniego przekierowania zapytań do właściwych terminali przeładunkowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

W przypadku dalszych pytań możliwy jest również kontakt pod dedykowany towarom ukraińskim adres mailowy: PL-UA@port.szczecin.pl

 

Ponadto informujemy, iż Komisja Europejska uruchomiła platformę wymiany informacji gospodarczych pomiędzy UE a Ukrainą, która ma na celu zbliżenie i ułatwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami unijnymi i ukraińskimi.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z platformy proszone są o rejestrację pod podanym linkiem.


W ślad za informacją otrzymaną z Komisji Europejskiej przekazujemy, iż uruchomiona został aplikacja internetowa służąca do bezpośredniego udostępniania ofert dotyczących sprzedaży i kupna zbóż GrainLane. Aplikacja dostępna jest również na urządzenia mobilne. Link do aplikacji.

 

FORMULARZ
Import/Export
Type of product
Means of transport from/ to the port
Declarant

Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie dane zawarte w formularzu zostały podane dobrowolnie, są oświadczeniem wiedzy wnioskodawcy i są zgodne z prawdą. Nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, informacji poufnej, informacji niejawnej i nie są objęte klauzulą tajności.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Bytomska 7.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.