port Szczecin
PORTY
Wizyty na terenie portu
Zobacz jak pracuje port
Wizyty na terenie portu

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną związaną z SARS-CoV–2, ZMPSiŚ S.A. informuje, że wizyty w porcie są wstrzymane do odwołania. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej pozwalającej na realizację wizyt, ZMPSiŚ S.A. poinformuje i zamieści stosowny komunikat.


Istnieje możliwość wizyty na terenie portu, po spełnieniu następujących warunków: należy uzyskać zgodę Prezesa Zarządu w oparciu o pisemny wniosek, złożony do Działu Handlowego i Obsługi Inwestora na adres: investor@port.szczecin.pl ub osobiście (w kancelarii lub na portiernii) w budynku głównym przy ul. Bytomskiej 7, Szczecin.


We wniosku należy określić cel wizyty, proponowaną datę, liczbę osób, które będą uczestniczyły w wycieczce, a także osobę do kontaktu. Przed wizytą należy także dostarczyć listę uczestników, na podstawie której uczestnicy zostaną wpuszczeni na teren portu.


Uczestnicy powinni zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po terenach portowych, umieszczonymi na stronach www.


Trasa wizyty przebiega wyłącznie po głównych szlakach komunikacyjnych, czyli z pominięciem rejonów przeładunkowych.


Nie ma możliwości wchodzenia na pokład statków cumujących przy nabrzeżach. Przewiduje się wyłącznie autokarowe wizyty.


Ubezpieczenie uczestników na czas wizyty, odbywa się w zakresie uczestników. Wizyta odbywa się wyłącznie w asyście osób z upoważnieniem i z zezwoleniem ZMPSiŚ SA.

Polityka Cookies

W tym serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.