{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Badania ściekówBadania analityczne jakości odprowadzanych ścieków do basenów portowych prowadzone są przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zgodnie z posiadanymi decyzjami wodnoprawnymi, ZMPSiŚ S.A. wykonuje sześć razy do roku badania analityczne oczyszczonych ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód powierzchniowych. W przypadku ścieków deszczowych prowadzone są badania z częstotliwością dwa razy do roku, bądź przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających.

Badane parametry nie przekraczają nałożonych warunków w decyzjach wodnoprawnych.