{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w ŚwinoujściuZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., w ramach Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej, zakończył zasadnicze prace inwestycji związanej z udziałem w największym polskim projekcie energetycznym, jakim jest budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.
Inwestycja - angażująca łącznie cztery podmioty - w części dotyczącej ZMPSiŚ SA, zakresem objęła wykonanie stanowiska statkowego z systemem bezpieczeństwa cumowania jednostki LNG, estakady, pomostu ujęcia wody technologicznej i p.poż oraz  roboty czerpalne.
Wybudowana infrastruktura portowa umożliwi obsługę metanowców o maksymalnej długości 315m, szerokości 50m, dopuszczalnym zanurzeniu 12,5m oraz pojemności od 120 do 216 tys. m3.
Obecnie ZMPSiŚ SA współpracuje z pozostałymi partnerami projektu, realizującymi swoją część inwestycji.
Wartość zadania w części dot. ZMPSiS SA wynosi 182 mln zł, dofinansowanie: 80 mln PLN.

Zakres inwestycji ZMPSiŚ SA:


Inwestycja w liczbach


Budowa terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu zmieni rzeczywistość gospodarczą nie tylko naszego regionu i kraju, ale także Europy. Wraz z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. - odpowiedzialnym za Budowę nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu - realizacji budowy terminalu LNG podjęli się: Urząd Morski w Szczecinie - Budowa falochronu osłonowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, Polskie LNG S.A. - Budowa lądowej części terminalu LNG oraz OPG Gaz System S.A. - Budowa systemu przesyłowego gazu i koordynacja przebiegu realizacji całej inwestycji.

„Projekt Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu jest współfinansowany przez Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej".