{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

czerwiec 2021Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za czerwiec i sześć miesiący 2021

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

2021

%

6-m-cy

6-m-cy

6-m-cy

4 : 3

5 : 3

5 : 4

1

2

3

4

5

6

 

7

1

Węgiel

1 663,4

1 196,7

1 617,6

71,9

97,2

135,2

2

Ruda

1 310,1

701,3

946,5

53,5

72,2

135,0

3

Inne masowe

1 792,2

1 541,3

1 512,9

86,0

84,4

98,2

4

Zboże

507,3

1 013,4

1 014,7

199,8

200,0

100,1

5

Drewno

138,9

64,7

96,8

46,6

69,7

149,6

6

Drobnica                    

8 976,3

8 176,1

9 257,9

91,1

103,1

113,2

 

w tym:

 

drobnica promowa

7 106,6

6 482,6

7 506,9

91,2

105,6

115,8

7

Paliwa

2 184,9

2 561,2

2 559,7

117,2

117,2

99,9

 

w tym LNG

1 202,0

1 614,3

1 488,0

134,3

123,8

92,2

Razem obroty w ZMPSiŚ

16 573,1

15 254,7

17 006,1

92,0

102,6

111,5

8

Kontenery w  TEU (20')

32 406,0

38 855,0

41 793,0

119,9

129,0

107,6